Inhoud

 Wie zijn we
Wichard Consultancy
1996 – heden
Werkt door geheel Nederland en in de Euregio Limburg
Wij bieden vanuit een brede expertise een groot aantal diensten waarbij we leren en praktijk op een aantrekkelijke manier bij elkaar brengen.
Wij zijn anders dan gewoon.

 Wat doen we
Wij werken niet alleen voor kleine en grote organisaties, maar ook voor particuliere personen.
Voorbeelden van willekeurige vragen waarvoor ons adviesbureau ingeschakeld wordt als professionele partner:
–  Wilt u effectiviteit en efficiency vergroten?
–  Is uw groeistrategie voldoende uitgewerkt?
–  Is er sprake van eigentijds management?
–  Is de bedrijfsvoering innovatief?
–  Zijn de werkprocessen helder en gestroomlijnd?
–  Kunt u spreken van een flexibele bedrijfsvoering?
–  Worden vaardigheden en capaciteiten van individuele werknemers en
particuliere personen getraind en verder uitgebouwd?
–  Wordt er aan (preventieve) bestrijding van ziekteverzuim gewerkt?
–  Hoe wordt de werkstress teruggedrongen, bij individuele werknemers
en/of groepen?
U kunt met alle overige vragen op het gebied van bedrijfsvoering en personeelsmanagement eveneens bij ons terecht.

 Hoe doen we dat
We werken op basis van vakkennis en professionele expertise. Maatwerk, afgestemd op de vraag van u, vormt de basis van het door ons geleverde werk.
Voor elk project wordt een meerstappenplan voorbereid in overleg met de opdrachtgever en kan de werkwijze worden vastgesteld c.q. aangepast.
Voor elkaar, met elkaar.